Tuesday, March 31, 2015

῾Η Μετάνοια εἶναι ὠφέλιμη .....

Η Μετάνοια εἶναι ὠφέλιμη διότι:

α)῎Εχει διαταχθεῖ ἀπό τόν Δεσπότη μας Χριστό, ὁ ὁποῖος εἶπε: «Μετανοεῖτε καί πιστεύετε ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ» (Μαρκ.1,15).


β) Ξεπλένει τίς ψυχές ἀπό τό βάρος καί τήν θλῖψι τῶν ἁμαρτιῶν.῞Οποιος ἁμαρτάνει φέρει στήν ψυχή του τό βάρος καί τήν τυραννία τῶν ἁμαρτιῶν του. 


῞Οταν ἐξομολογῆται, τό ψυχικό του βάρος ἐλαφρώνει, ὁ ἔλγχος ἐλαττώνεται καί ἡ ἁμαρτία σβήνει. ῾Ο Βασιλεύς Δαβίδ, ὅσο καιρό ἔκρυβε τίς ἁμαρτίες του, τοῦ ἐτάραζαν τά ὀστά του καί ἐξήραναν τήν δύναμι τοῦ σώματός του· τόσο πολύ τόν τυραννοῦσαν. ῞Οταν ὅμως ἀνεγνώρισε τήν ἁμαρτία του, ζήτησε συγχώρησι ἀπό τό Θεό, ἔλαβε τό χάρισμα τῆς μετανοίας καί ἡ ψυχή του ἐλευθερώθηκε ἀπό τό βάρος καί τήν θλῖψι πού τήν διακατεῖχε.