Wednesday, April 8, 2015

Πῶς συστήθηκε τό ῾Ιερό Μυστήριο τῆς Μετανοίας


῾Η Μετάνοια συστήθηκε ὡς Μυστήριο ἀπό τόν Κύριό μας 'Ιησοῦ Χρτιστό, ὅταν ἔδωσε στούς ῾Αγίους 'Αποστόλους Του τήν ἐξουσία νά συγχωροῦν τίς ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων. «ἵνα δέ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἐπί τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας» (Ματθ. 9,7), καί τήν δύναμι αὐτή ἔδωσε στούς 'Αποστόλους Του, τήν ἡμέρα τῆς 'Αναστάσεώς Του, «εἰρήνη ὑμῖν.
 

 Καθώς ἀπέσταλκέ με ὁ Πατήρ κἀγώ μέμπω ὑμᾶς», καί τούς εἶπε: «ὅσα ἄν δήσητε ἐπί τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ Οὐρανῶ, καί ὅσα ἄν λύσητε ἐπί τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν τῷ Οὐρανῷ» (Ματθ.18,18).
 

Καί πάλιν τούς εἶπε: «Λάβετε Πνεῦμα ῞Αγιον· ἄν τινων ἀφῆτε τάς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατεῖτε κεκράτηνται» ('Ιωάν.20,22-23).