Tuesday, December 8, 2015

Απάντηση του Χριστού σε προσευχή της Αγίας Ελισάβετ ...


Ἀντίγραφο μιάς προσευχής ,που βρἐθηκε στον Άγιο Τάφο στα Ιεροσόλυμα και φυλάσσεται σε αργυρό κιβώτιο.

Η Αγία Ελισάβετ ,Βασίλισσα της Ουγγαρίας επιθυμούσε να μάθει μερικές λεπτομέρειες για τα Πάθη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού,Τὸ κείμενο,που δημοσιεύουμε,ανεξάρτητα από την γνησιότητά του είναι δείγμα μεγάλης πίστης πρός τον Χριστό
.

Ενώ προσευχόταν , φανερώθηκε σε αυτήν ο Χριστός και της είπε :

Αγαπημένη μου δούλη, μάθε ότι οι εναντίον μου ένοπλοι στρατιώτες ήταν 125. Εκείνοι που με συνόδευαν δεμένο ήταν 33, οι εκτελεστές της δικαστικής αποφάσεως 33. Γροθιές στο κεφάλι μου 30, κοντά στον κήπο για να σηκωθώ από κάτω , μου έδωσαν 105 κλωτσιές. Τα χτυπήματα στο κεφάλι και στο στήθος μου ήταν 16. Χτυπήματα πάνω στους ώμους μου 8. Με έσυραν με σκοινιά και από τα μαλλιά 23 φορές. Φτυσίματα στο πρόσωπο μου 6.666 , στο σώμα μου 100 πληγές και στο κεφάλι μου άλλες τόσες .Με χτύπησαν καταγής θανάσιμα μια φορά .Στο σταυρό έμεινα κρεμασμένος από τα μαλλιά δυο ώρες.

Αναστέναξα 129 φορές . Με έσυραν και με τράβηξαν από τα γένια 23 φορές. Μου έκανα 100 αμυχές ( Γρατζουνιές ).Στο κεφάλι 100 αμυχές και τρεις θανάσιμες . Με συνόδευαν 508 στρατιώτες και τρείς με οδηγούσαν. Έχυσα 4.390 σταγόνες αίμα.

Εκείνος που κάθε μέρα θα λέει αυτά 7 φορές, 7 φορές το ¨πάτερ ημών ¨ , και 7 φορές το ¨ Χαίρε Κεχαριτωμένη , δώδεκα χρόνια συνέχεια , για να συμπληρώσει τον αριθμό των σταγόνων του αίματος που έχυσα , και ζήση σαν καλός Χριστιανός, θα έχει από μένα 5 χάρες

1) Θα του συγχωρέσω όλες τις αμαρτίες

2) Αν πεθάνει πριν από τα δώδεκα χρόνια , θα τα λογαριάσω σαν να τα είχε συμπληρώσει.

3) Θα απαλλαγή από τα βάσανα της κολάσεως

4) Θα είναι μάρτυρας σαν να είχε χύσει το αίμα του για την πίστη.

5) Θα κατέβω από τους ουρανούς στη Γη για την ψυχή του και για την ψυχή των συγγενών του μέχρι τετάρτης γενεάς.

Εκείνος που θα έχει , μαζί του την προσευχή αυτή , δεν θα πεθάνει από πνιγμό, ούτε από βίαιο θάνατο. Δεν θα προσβληθεί από σοβαρή αρρώστια , ούτε από κεραυνό θα χτυπηθεί και δεν θα πεθάνει χωρίς να εξομολογηθεί . Θα απαλλαγή από τους εχθρούς του , από καταδικαστικές αποφάσεις δικαστηρίων και από άλλες κακόβουλες και ψεύτικες εις βάρος του μαρτυρίες.

Οι γυναίκες που θα υποφέρουν στον τοκετό τους και θα έχουν μαζί τους την προσευχή αυτή , γρήγορα λυτρωθούν από τον κίνδυνο και κάθε ανωμαλία.

Καθένας που θα εφαρμόσει τα παραπάνω, 40 μέρες πριν από τον θάνατο του θα δει την Αγία , Αειπάρθενο Μαρία.

Ζήτω το αίμα του Χριστού νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων ,Αμήν.

Όποιος δεχτεί αυτά τα λόγια δεν θα μπορέσει ο εχθρός να τον πλησιάσει.

Ευτυχισμένος θα ζει στην Γή , και θα απολαύσει την αιώνια Ζωή.

Άρχισε να λες :

Κύριε ημών Ιησού Χριστέ , Υιε του Θεού του ζώντος,ελέησον με τη (ο)ν αμαρτωλή(ο)

Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία ,ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη συ εν γυναιξί ,και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι Σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου,ελθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον,και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών. Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.Ότι σου εστί η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα.