Wednesday, August 9, 2017

Αφού συνεχώς αμαρτάνουμε.........( Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου )

Αφού συνεχώς αμαρτάνουμε, γι’ αυτό και συνεχώς να προσευχόμαστε!
Αν η προσευχή δεν καταλαμβάνει το κύριο μέρος της ζωής μας, τότε ο πνευματικός μας θάνατος είναι βέβαιος.


Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου